Górnicze tajemnice Janowca cz 3 - Ruczajby heniekmacanko   5 years ago

13,750 views

66   4

Relacja z odnalezienia zapomnianych kopalń ałunu w Janowcu, dawnego ośrodka górniczego, który upadł ponieważ średniowieczni mieszkańcy z powodu braku zysku dla wsi wygonili górników. filmy w pełnej wersji można zamówić [email protected] -- cz 2 jest bardzo ekstremalna więc jeszcze jej nie zamieszczamy by nikt nie uznał nas za wariatów :)
Report on finding forgotten mines in Janowiec, a former mining center that collapsed because medieval residents chased miners due to lack of profit for the village. movies in the full version can be ordered - [email protected] - part 2 is very extreme so we do not put it in here so nobody would consider us crazy :)
http://www.ruczaj.superturystyka.pl/

Comments