Khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minhby Tinh Doan Khanh Hoa   7 years ago

1,176 views

2   0

Tỉnh đoàn Khánh Hòa khai mạc Đại hội Đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Khánh Hòa Khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017.


Trang Thông tin Tỉnh đoàn Khánh Hòa: https://tinhdoankhanhhoa.org.vn/

FANPAGE Tỉnh đoàn Khánh Hòa: https://www.facebook.com/tinhdoankhanhhoa/

FANPAGE Ý Tưởng Khởi Nghiệp
https://www.facebook.com/phatdongkhoinghiep/

Cuộc thi sáng tác ẤN PHẨM tuyên truyền Đại hội Đoàn Khánh Hòa: https://www.facebook.com/sangtacanphamdhdoan/

FANPAGE Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn Khánh Hòa: https://www.facebook.com/coquantinhdoankhanhhoa/

Comments