แก้ดินเปรี้้ยวดินเค็มพึ่งตนเองby konthainkonthain   5 years ago

139,214 views

677   41

มาดูอาจารย์ยักษ์ สอนวิธีการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว และดินเค็มแบบพึ่งตนเอง
สำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจครับ

Comments