คับที่ก็ปลูกผักได้by konthainkonthain   6 years ago

112,646 views

240   9

มาดูการปลูกผักที่ประยุกเอาสิ่งของรอบตัว แม้แต่วัชพืชต่างๆ ก็เอามาทำที่ปลูกผักได้
ขอบคุณรายการ กินอยู่คือครับ

Comments