ความรู้เรื่องนาอินทรีย์.flvby konthainkonthain   6 years ago

16,718 views

26   1

มาดูการบรรยายเรื่องการทำนาอินทรีย์โดยท่านอาจารย์ เสียงศีล ชาตวโร(อาจารย์ของผม ตอบไปอบรมเกษตรอินทรีย์)

Comments