Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski-70 rocznica apogeum ludobójstwa banderowskiego na Kresach Wschodnichby PROGRAM7 - NTI   6 years ago

3,657 views

32   0

Żeby zobaczyć więcej... http://www.program7.pl
Dołącz na facebook'u: https://www.facebook.com/ProgramSiodmy

W 70 rocznicę ukraińskiego ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich (1943-2013) -- wieliczanie z Kresów"

Na zaproszeniu na spotkanie czytamy: „11. 07. 1943 r. rozpoczęła się masowa akcja nacjonalistów z tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) przeciwko ludności polskiej na Wołyniu. W Polsce wydarzenia te określa się mianem rzezi oraz zbrodni wołyńskiej. W trakcie rozpoczętej wówczas ludobójczej czystki etnicznej zginęło na Wołyniu ok. 60. 000 Polaków. Ludobójstwo było kontynuowane w następnych latach 1943-1947 na Podolu, i innych ziemiach Małopolski Wschodniej. Łącznie wymordowano co najmniej 160.000 Polaków znanych z imienia i nazwiska"

Comments