แมลงอุงหรือชันโรงby piriya swangsuk   7 years ago

10,638 views

13   1

อุง เป็นแมลงชนิดหนึ่ง ภาษากลางเรียกว่า "ชันโรง" เป็นแมลงตัวดำๆ เล็กๆ มีปีกไม่มีพิษ ทำรังในโพรงไม้ ตามผิวนอกของไม้ และในดิน ในตัวอุงมีสารเหลวเหนียวอยู่ชนิดหนึ่ง อุงจะขับออกมาเพื่อทำรัง ซึ่งมีลักษณะเป็นโพรงและเป็นยวงยาวยื่นออกมา
อาหารของอุง คือ น้ำหวานจากเกสรดอกไม้จึงสามารถผลิตน้ำหวานคล้ายน้ำผึ้ง แต่รสหวานน้อยกว่าน้ำผึ้ง และมีกลิ่นชันฉุน ผสมอยู่ด้วย
อุงไม่มีพิษในตัวและไม่ต่อยอย่างผึ้ง แต่ชอบตอมจับเส้นผมเมื่อจับเส้นผมแล้วดึงออกค่อนข้างยาก ชาวบ้านเรียกว่า "อุงมัด" แต่ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด รังของอุงเรียกว่า "ขี้อุง" มีลักษณะเหนียวหนืดคล้ายชัน ใช้ประโยชน์ในการยาอุดรูรั่ว สิ่งแตกหักเล็กๆ น้อยๆ
น้ำหวานของอุง แม้จะไม่หวานอย่างน้ำผึ้ง และมีกลิ่นฉุนของชันแต่เด็กในสมัยก่อนก็ชอบเก็บมารับประทานด้วยความอร่อยเช่นกัน

ที่มาของบทความจาก http://kanchanapisek.or.th/kp8/yla/yla704.html

Comments