Trực tiếp: Dopa leo top 1 Thách đấu Hàn ngày 18/4/2019 || Rank 18by LoL VietNam   1 month ago

23,761 views

147   82

Trực tiếp: Dopa leo top 1 Thách đấu Hàn ngày 18/4/2019 || Rank 18
#dopa #faker #levi #live

Comments